Dr. Fekete Tibor szülész-nőgyógyász | Családtámogatási juttatások
53
post-template-default,single,single-post,postid-53,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-9.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0,vc_responsive

Családtámogatási juttatások

Családtámogatási juttatások

Családtámogatási juttatások

Anyasági támogatás

Családtámogatási ellátás, amelyre a szülést követően szerezhető jogosultság. A támogatás iránti kérelmet (igényt) a szülést követő 180 napon belül lehet benyújtani. Az anyasági támogatás gyermekenkénti összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 %-ával, ikergyermekek esetén 300 %-ával.

2010-ben egyszeri összegben 64.125Ft (ikrek esetén 85.500 Ft/gyermek) jár az anyának. Ez a juttatás munkaviszonytól független.

Feltétele, hogy a várandós nő legalább 4 alkalommal terhesgondozáson részt vegyen, az erről szóló szülész-nőgyógyász által kiállított szakorvosi igazolás szükséges az igényléshez.

Az igényt az erre rendszeresített formanyomtatványon, a lakóhely szerint illetékes kincstár igazgatósághoz kell benyújtani (postán vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodán). A kérelemhez jogszabályban meghatározott dokumentumokat kell csatolni, amelyek az igényelbíráláshoz szükségesek. A hatóság az igényelt támogatásról 5 munkanapon belül dönt.  

Családi pótlék

Családtámogatási ellátás, amelyre jogszabályban meghatározott személyek (leggyakrabban szülők) szerezhetnek jogosultságot meghatározott életkorú, saját háztartásban nevelt gyermekükre tekintettel. A családi pótlék havi összegét az Országgyűlés évente határozza meg, a gyermekszám növekedésével a gyermekenkénti összeg emelkedik. Egyedülálló és beteg gyermeket nevelő személyek részére magasabb összegű családi pótlék állapítható meg a családtámogatási törvény feltételei szerint.

Összegek 2010. évben (az ellátást havonta folyósítják):

1 gyerek után: 12.200.– (egyedülállók esetén: 13.700.-)
2 gyerek után: 13.300.-/gyermek (egyedülállók esetén: 14.800.-/gyermek)
3 gyerek után: 16.000.-/gyermek (egyedülállók esetén: 17.000.-/gyermek)

Magasabb összegű családi pótlék (tartós betegség esetén): 23.300.- (egyedülállók esetén: 25.900.-)
A tartós betegségről és fogyatékosságokról jogszabály rendelkezik, magasabb családi pótlék igénylése esetén szakorvosi igazolás szükséges a betegségről.

Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.